TTHọ và tênNgày, tháng,
 năm sinh
Nam,
nữ
Nơi ở hiện nayChức vụ
ICấp Tiểu học    
1Bùi Thị Thuyết1/5/1970NữThăng Long - Đông HưngPhó HT
2Đỗ Thị Tại20/10/1965NữThăng Long - Đông HưngPhó HT
3Nguyễn Thị Thảo6/1//1974NữMinh Tân-Đông HưngGVVH - TT123
4Trần Thị Liễu14/8/1973NữMinh Tân-Đông HưngGVVH - TT45
5Bùi Thị Sen11/09/1972NữLô Giang-Đông HưngGVVH - TP123
6Nguyễn Thị Cúc20/12/1973NữThăng Long - Đông HưngGVVH
7Nguyễn Thị Xuân28/8/1970NữThăng Long - Đông HưngGVVH
8Phạm Thị Tuyến26/5/1972NữThăng Long - Đông HưngGVVH
9Nguyễn Thị Hương05/06/1979NữMinh Tân - Đông HưngGVVH
10Vũ Thị  Minh Nhâm8/6/1975NữĐông Thọ-TPTBTPT
11Vũ Minh Huệ31/7/1979NữHồng Giang-Đông HưngGVVH
12Vũ Thị Hằng15/6/1974NữThăng Long - Đông HưngGVVH - TP45
13Trần Thị Phương Thảo27/11/1993NữMinh Khai - Hưng HàGVVH
14Nguyễn Thị Hương17/8/1981NữHồng Việt-Đông HưngGVMT
15Nguyễn Văn Ánh10/10/1986NamThăng Long - Đông HưngGVTD
16Ng Thị Minh Hiền10/07/1979NữHoa Lư-Đông HưngGVNN
17Vũ Thị Thanh Huyền14/12/1981NữThăng Long - Đông HưngGVNN
18Bùi Đức Chung2/6/1972NamPhong Châu-Đông HưngGVÂN
19Trịnh Thị Hường21/6/1987NữLô Giang-Đông HưngGVVH
20Phạm Thị Minh Huyền11/11/1981NữThăng Long - Đông HưngGVVH
21Nguyễn Thị Nương05/09/1975NỮThăng Long - Đông HưngGVVH
22Lê Minh Thu21/7/1984NữMinh Tân - Đông HưngKế toán
23Bùi Thị Hương05/12/1968NữLô Giang-Đông HưngNVHC - VP
IICấp THCS    
1Trần Ngọc Quỳnh 07/02/1977NamMinh Tân - Đông Hưng Hiệu trưởng
2Nguyễn Thị Hiên 20/08/1971NữMinh Tân - Đông HưngGV Sinh
3Phạm Thị Hòa15/10/1969NữThăng Long - Đông HưngGV Sử
4Nguyễn Thị Minh Nguyệt02/04/1982NữThăng Long - Đông HưngGV Văn
5Phạm Đình Hòe14/10/1980NamThăng Long - Đông HưngGV TD
6Trần Văn Quang 05/08/1973NamThăng Long - Đông HưngGV Toán - TTTN
7Lương Thị Huế 05/04/1974NữMinh Tân - Đông HưngGV NN
8Nguyễn Thị Hoa 01/05/1979NữMinh Tân - Đông HưngGV Địa
9Nguyễn Quang Huy 21/05/1976NamP Quang Trung - TP TBGV Mỹ thuật
10Nguyễn Thị Thu 01/01/1980NữThăng Long - Đông HưngGV Văn
11Phạm Thị Hiếu 06/12/1982NữMinh Tân - Đông HưngTổ trưởng XH - GV Văn
12Hà Thị Hải 01/06/1983NữMinh Tân - Đông HưngGV Văn
13Nguyễn Thị Thu Thảo 01/05/1982NữHoa Lư- Đông HưngGV Tin
14Mai Văn Thuần 25/04/1978NamĐồng Phú - Đông HưngGV Toán
15Lê Xuân Ba07/04/1979NamNguyên Xá - Đông Hưng GV Toán
16Nguyễn Đức Đợi 01/07/1987NamThăng Long - Đông HưngThủ quỹ